Onze visie

Waarom de GLS?

“In een wereld die herrijst uit de crisis is gezond leiderschap essentieel. Door bewust te kiezen voor ontwikkeling van vaardigheden, karakter en geestelijke en emotionele gezondheid kun je een positieve bijdrage leveren aan de wereld om je heen. Dat is leiderschap.”

Dat is volgens Ruben Flach, directeur van Opwekking, de reden dat we in het seizoen 2021/2022 opnieuw de Global Leadership Summit organiseren in Nederland. Als Opwekking geloven we dat we de balans moeten zoeken tussen herbouwen van wat er was, maar ook lef moeten hebben om te veranderen en de kansen zien die deze tijd ons biedt.

We staan voor een uitdaging die veel zal vragen van leiders. Want niet alleen is de situatie veranderd, maar ook de mensen en de organisaties zijn veranderd. We zullen anders leiding moeten geven en meer moeten investeren in het delen van leiderschap. Want: “Als waar we het meest naar verlangen is dat het weer wordt zoals het was, dan maken we een cruciale denkfout en hebben we een belangrijke kans gemist om te leren en te groeien in deze crisis,” volgens Ruben Flach.

Leiderschap vraagt oog en hart voor de mensen aan wie je leiding mag geven. Maar ook de bedrijfsvoering, of de voortgang van je kerk of organisatie vraagt aandacht. Hoe kun je als leider voor al deze aspecten zorgen? En wie heb je daar voor nodig?

Met de GLS willen we leiders en mensen die willen groeien in leiderschap bemoedigen en aanmoedigen om te blijven staan en invulling te geven aan onze roeping of levensdroom! We willen luisteren naar toespraken maar ook andere leiders ontmoeten en van elkaar leren.

We geloven dat deze crisis in vele opzichten een nieuw tijdperk zal inleiden. Als je opnieuw focust op de missie en de visie van je eigen leven en die van je organisatie, bedrijf of kerk, is het goed mogelijk dat je ineens gaat zien dat deze tijd kansen en mogelijkheden biedt.
Laat je inspireren tijdens de GLS!

Leiderschap begint met jezelf liefhebben

Leiderschap begint met jezelf liefhebben en bewust kiezen voor je eigen ontwikkeling. In leiderschap vergeten we vaak dat we, naast het liefhebben van God boven alles, onze naaste moeten liefhebben als onszelf. En dat ‘onszelf’ is van cruciaal belang, niet alleen om goed leiding te geven, maar om te ‘overleven’ in leiderschap. Persoonlijk groeien, ontwikkelen, in de spiegel kijken, het is van levensbelang, voor jou persoonlijk, maar daarnaast ook voor de mensen en de organisatie waar je leiding aan mag geven. Pas als je jezelf goed kent, kun je bewust leidinggeven aan de ander.

Leiderschap groeit door relaties

Relaties zijn enorm belangrijk in leiderschap. Er wordt nog wel eens gezegd: ‘het is eenzaam aan de top’. We geloven niet in top en daarom ook niet in die eenzaamheid. Maar natuurlijk is het belangrijk om relaties te vinden waarbinnen er begrip is voor hoe het is om leiding te geven op jouw plek in jouw context en met jouw verantwoordelijkheid.
Om de mogelijkheid te bieden om te bouwen aan dit soort relaties, met je eigen team, of met andere leiders, wordt tijdens de GLS ruim de tijd genomen voor verwerking van het materiaal in kleinere groepen. Dat is de plek om alles wat je is aangereikt tijdens de sessies met elkaar te bespreken en te concretiseren in vervolgstappen in je eigen context.

Leiderschap doet ertoe, juist nu!

Als Opwekking willen we leiders hier graag bij ondersteunen. Niet alleen door de GLS en andere materialen, maar ook door ontmoeting te organiseren met andere leiders, uit alle segmenten van de maatschappij. Met voldoende nederigheid kunnen we leren van iedereen. Want iedereen wint als een leider zich ontwikkelt!

Als Opwekking willen we leiders hier graag bij ondersteunen. Niet alleen door de GLS en andere materialen, maar ook door ontmoeting te organiseren met andere leiders, uit alle segmenten van de maatschappij. Met voldoende nederigheid kunnen we leren van iedereen. Want iedereen wint als een leider zich ontwikkelt!

Aanmelden

Meld je aan voor 25 en 26 november in Zwijndrecht, of voor 27 en 28 januari in Veenendaal en beleef de tweedaagse summit vol inspiratie, praktische tools en ontmoeting.

Blijf op de hoogte

Bekijk het laatste nieuws of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © St. Opwekking    Alle rechten voorbehouden    Website door Aaron Media