Skip to main content

Onze visie

Waarom de GLS?

Een van de grootste uitdagingen van leiderschap is blijven groeien en je ontwikkelen, niet in de laatste plaats persoonlijk. Alleen als we groeien in vaardigheden, karakter en geestelijke en emotionele gezondheid kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. Dat is leiderschap.

Daarom organiseren we als Opwekking de Global Leadership Summit in Nederland. Als Opwekking geloven we dat we de balans moeten zoeken tussen bouwen en veranderen, met lef om de kansen te zien die deze tijd ons biedt. Alleen leiderschap dat gebaseerd is op de waarheid van het Woord van God, de Bijbel, kan die balans vinden.

Met de GLS willen we leiders en mensen die willen groeien in leiderschap bemoedigen en aanmoedigen om te blijven staan en invulling te geven aan een roeping of levensdroom! We willen luisteren naar toespraken maar ook andere leiders ontmoeten en van elkaar leren.

Leiderschap begint met jezelf liefhebben

Leiderschap is dienen, en dat is waar. Maar je kunt niet dienen als je je niet bewust bent van je eigen waarden. Daarom begint leiderschap met jezelf liefhebben en bewust kiezen voor je eigen ontwikkeling. In leiderschap vergeten we vaak dat we, naast het liefhebben van God boven alles, onze naaste moeten liefhebben als onszelf.

En dat ‘onszelf’ is van cruciaal belang, niet alleen om goed leiding te geven, maar om te blijven staan in leiderschap. Persoonlijk groeien, je ontwikkelen, in de spiegel kijken, het is van levensbelang – voor jou persoonlijk, maar daarnaast ook voor de mensen en de organisatie waar je leiding aan mag geven.

Pas als je jezelf goed kent, kun je bewust leidinggeven aan de ander.

Leiderschap groeit door relaties

Relaties zijn enorm belangrijk in leiderschap. Er wordt nog wel eens gezegd: ‘het is eenzaam aan de top’. Er is maar één persoon die dat kan doorbreken, en dat is de leider zelf. Het is belangrijk om relaties te vinden waarbinnen er begrip is voor hoe het is om leiding te geven op jouw plek in jouw context en met jouw verantwoordelijkheid.
Om de mogelijkheid te bieden om te bouwen aan dit soort relaties, met je eigen team of met andere leiders, wordt tijdens de GLS ruim de tijd genomen voor verwerking van het materiaal in kleinere groepen. Dat is de plek om alles wat je is aangereikt tijdens de sessies met elkaar te bespreken en te concretiseren in vervolgstappen in je eigen context.

Tijdens de GLS ontstaat een netwerk van leiders die vrienden worden.

Leiderschap doet ertoe, juist nu!

Als leiders moeten we weten wat er nu speelt, wat er zich nu ontwikkelt en hoe we om kunnen gaan met actuele ontwikkelingen. Als Opwekking willen we leiders graag ondersteunen om te leiden waar ze zijn, in welke fase ook. Niet alleen door de GLS en andere tools en materialen, maar ook door ontmoeting te organiseren met andere leiders, uit alle segmenten van de maatschappij. Met voldoende nederigheid kunnen we leren van iedereen.

Voor wie is de GLS?

De GLS is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met leiderschap of daarin wil groeien en zich wil ontwikkelen. De GLS is voor leiders van de kerk en leiders in de kerk.