Skip to main content

Onze visie

Voor wie is de GLS?

De GLS is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met leiderschap of daarin wil groeien en ontwikkelen, vanuit een Bijbels perspectief, waarin Jezus centraal staat. Voorgangers, oudsten, diakenen, directeuren, teamleiders, jongerenwerkers, kinderwerkers, kortom iedereen die op een of andere manier invloed heeft op anderen, wordt gezien als de doelgroep van de GLS.

De sprekers en toespraken zijn heel divers maar hebben allemaal te maken met aspecten van leiderschap zoals o.a. persoonlijk leiderschap, leiderschapsvaardigheden, maar ook managementtools.

Hoewel de GLS christelijke leiders als primaire doelgroep heeft, is de GLS zo georganiseerd dat iedereen, ook niet-gelovigen of anders-gelovigen, zich er thuis zullen voelen en uitgedaagd zullen worden om te groeien.

Wat we belangrijk vinden is dat, hoewel niet alle sprekers christen zijn, de principes die gedeeld worden wel Bijbels toetsbaar zijn en daarmee invulling geven aan het plan van God voor ons leven en van diegene aan wie we leidinggeven.

Het principe van invloed

De GLS is bedoeld voor leiders van de kerk en leiders in de kerk.

Leiders van de kerk zijn voorgangers, dominees, oudsten, diakenen en anderen. We willen juist deze groep aanmoedigen en bemoedigen om door te gaan en om zich te blijven ontwikkelen.

Leiders in de kerk zijn de vele mensen die in de kerk zitten en die een invloedspositie hebben in de maatschappij. Hoe geef je, als gelovige, leiding in je werk? Hoe ga je om met de uitdagingen van deze tijd? Hoe laat je iets zien van Gods koninkrijk in je dagelijks leven, als leidinggevende of manager? Daar willen we bij helpen via de GLS.

Sferen van invloed

Opwekking volgt geen model van invloedsferen maar gelooft stellig dat we geroepen zijn als christenen om onze plek in te nemen op alle terreinen in de maatschappij. In de Bijbel staan vele verhalen van mannen en vrouwen die met hun invloed een heel volk of land tot zegen waren.

We geloven dat christenen een voorbeeld moeten zijn van toewijding en kwaliteit, of zoals het Engels zo mooi zegt ‘excellence’. We eren God als we op de plek waar we zijn goed leiderschap voeren, positieve invloed hebben.

Paulus zegt in Colossenzen 3:23: ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen’. De visie van de GLS en Opwekking is om ‘mensen met invloed, leiders, toe te rusten om hun werk en invloed zo te gebruiken dat Jezus gezien en geëerd wordt in hun levens’.

Aanmelden

Meld je aan voor 25 en 26 november in Zwijndrecht, of voor 27 en 28 januari in Veenendaal en beleef de tweedaagse summit vol inspiratie, praktische tools en ontmoeting.