Skip to main content
7 september 2022

Een nieuwe ‘soundtrack’ voor een ‘nieuw tijdperk’

De gevolgen van de coronacrisis zijn nogaltijd goed te merken in de kerk en de samenleving. Teruggaan naar hoe het was vóór de pandemie, kan niet meer. Maar hoe kunnen we op een goede manier verder? Dat was een van de thema’s tijdens de Global Leaderschip Summit (GLS) die begin augustus plaatsvond in Amerika; een boodschap die ook tijdens de Nederlandse GLS zal worden gebracht.

De impact van de coronacrisis, gevolgd door oorlog, honger, en watertekort, is overal ter wereld merkbaar. We zitten in een situatie die voor de meesten van ons ongekend is. Kerken, bedrijven en organisaties staan voor grote uitdagingen. Het tekort aan medewerkers treft alle sectoren en je vraagt je af waar al die mensen gebleven zijn. Maar ook al zijn tijden van crisis moeilijk en zwaar, ook voor kerken, toch bieden ze ook een kans om op te staan en Jezus te laten zien. Alleen Hij is de weg, de waarheid en het leven, en dat moet zichtbaar zijn in ons dagelijks leven en ons leiderschap.

Helaas waren de veranderingen die de afgelopen twee jaar plaatsvonden in samenleving en kerk voor het grootste deel geen innovatie, maar aanpassingen aan de crisiswerkelijkheid. Het is dan ook tijd voor een echte en eerlijke analyse, voor iedere persoonlijk en in onze organisaties.

Een nieuwe vorm van leiderschap is nodigWe moeten ons afvragen of het ‘oude model’ van samenleven en kerkzijn nog gebruikt kan worden, of dat het wellicht gebroken is. Overal in de wereld – vooral in het westen – hoor je over kerken die gehalveerd zijn sinds de coronacrisis. Komen de mensen nog terug? Willen ze nog de oude vormen? Wat betekent dat voor de toekomst van
de kerk, of van je organisatie?

Carey Nieuwhof, voorganger in Amerika en een van de sprekers op de GLS, stelt: “Denk na over je missie, en vind de manier waarop je die missie uitvoert opnieuw uit. Oude organisaties die opgehouden zijn te bestaan hadden meer liefde voor de methodes op zich, dan voor de missie en de boodschap. Ontwricht jezelf, of wordt ontwricht!”

Deze tijd vraagt om proactief en visionair leiderschap. Daarom doet wie je bent als leider ertoe, juist nu. Het kennen van jezelf, je sterke en zwakke punten, en de keuze om te groeien. Visionaire leiders hebben vaak zeer ontwikkelde talenten en tegelijkertijd kennen ze vaak een zogenoemde leiderschapsparadox, dat wil zeggen: tegenstrijdige leiderschapskwaliteiten. Om een paar voorbeelden te noemen, ze zijn zelfverzekerd maar ook nederig, gedreven maar ook gezond, gefocust maar ook flexibel. Craig Groeschel, een van de sprekers tijdens de GLS, noemt in zijn nieuwe boek ‘Lead like IT matters’, tien van deze paradoxen, waarvan hij er drie uitlicht tijdens zijn toespraak. Het is deze combinatie van eigenschappen die samen zorgen voor onmiskenbare leiderschapsimpact.

Invloed

En voordat je bij ‘leiderschap’ denkt aan iets dat zo groot is dat het onbereikbaar lijkt, is het goed om te herhalen dat de kortste definitie van leiderschap uit één woord bestaat: invloed. En we hebben allemaal invloed! Daarom zouden we ook bewust moeten kiezen om te groeien in leiderschap. Want goede leiders zijn groeiende leiders.

Dr. Heidi Grant, een van de andere GLS-sprekers: “Het gaat niet om het ‘goed zijn’ maar om ‘beter worden’”. En daarbij gaat het om principes met kernwoorden als: groeien, vooruitgang,
verbeteren, ontwikkelen, tijd (proces). Het is een manier van denken, een ‘mindset’, waarin we veranderen van ‘ik wil hebben’ naar ‘ik wil ontwikkelen’, van ‘ik wil zijn’ naar ‘ik wil worden’.
Een cultuurverandering waarin we gaan van ‘goed versus fout’ naar een ‘groeimentaliteit’.

Die cultuurverandering heeft ook te maken met hoe we met elkaar omgaan. Echte aandacht en interesse zijn belangrijke factoren in onze eigen ontwikkeling en die van onze organisaties.‘Iemand persoonlijk ontmoeten moet persoonlijker worden’, zo stelt een van de sprekers tijdens de GLS. Om te bouwen aan deze nieuwe cultuur, waarin we een groeimentaliteit ontwikkelen, met oog voor mensen, met echte aandacht en empathie moeten we een nieuwe ‘soundtrack’ ontwikkelen. Met ‘soundtrack’ wordt bedoeld het deuntje (de ouderen onder ons zullen zeggen ‘het bandje) dat zich in je hoofd afspeelt bij elke gebeurtenis. Het is ook de cultuur in je organisatie, waarin (soms) onbewust gezegd wordt: ‘zo hebben we het hier altijd gedaan’. We hebben nieuwe soundtracks nodig die passen bij deze tijd, die een nieuwe cultuur scheppen, maar het vraagt moed en concrete stappen om de soundtracks te veranderen. Wie zich daarin wil laten uitdagen en daarin wil groeien, zal daarvoor tijdens de GLS volop inspiratie opdoen.

Bestel je ticket