Skip to main content
8 december 2022

Bid voor de stad en zet je in voor haar bloei

We zien de kerk en het bedrijfsleven als twee gescheiden werelden. Maar in werkelijkheid zijn we allemaal, kerkleiders én ondernemers, vertegenwoordigers van het koninkrijk van God.

Mijn ouders waren Nederlandse zendelingen in België en de basis van hun bediening was de Volle Evangelie Gemeente Laken in Brussel. Mijn vader was hier de voorganger en hij werd ondersteund door een aantal oudsten en een heel stel andere verantwoordelijken. Voor zover ik me kan herinneren was niet één van al die leiders een ondernemer of zakenman/-vrouw. Logisch, want de kerk is geen bedrijf – toch? Onbewust ben ik opgegroeid met een aantal overtuigingen die scheiding maken tussen de context van de kerk en de wereld van het ondernemen. Door de jaren heen zie ik hetzelfde standpunt of vooroordeel in heel wat kerken en gemeenten. Mensen uit het bedrijfsleven worden ver van leiderschapsposities in de kerk gehouden. Blijkbaar koppelen we ondernemerschap gedachteloos aan omzet draaien, winst maken en vooral geld verdienen. Dat is gevaarlijk terrein, want Jezus heeft ons heel duidelijk gewaarschuwd voor de invloed van Mammon. Je kunt niet twee heren dienen! De kerk is geen onderneming en de tafels van de geldwisselaars en handelaars moeten de tempel uit.

Maar het is pijnlijk om te zien dat dezelfde ondernemers die geen verantwoordelijkheid in de kerk krijgen, wel als eerste benaderd worden op het moment dat er geld nodig is in de kerk. Misschien is het beschreven beeld wat overdreven, maar de onderliggende pijn of afstand is er wel degelijk.

Vertegenwoordigers

We kijken te veel naar titels en posities. Jarenlang heb ik zelf moeite gehad om ontspannen te zijn in de buurt van grote ondernemers. Hun businesscards met benamingen als CEO, CFO, DGA of Commercieel Directeur gaven me een onzeker en minderwaardig gevoel. Maar zoals John Maxwell ons leerde: positie is slechts het laagste niveau van leiderschap. De hoogste trede is niet positie maar de persoon. Mensen volgen je om wie je bent en waar je voor staat. Die uitdaging is voor iedereen dezelfde, in welke context je ook werkt en op welke positie je ook staat. Je bent niet je werk, je bediening, de grootte of impact van je organisatie of kerk, je succes, je ledenaantallen of je omzet. We zijn mensen die ervoor gekozen hebben om door genade een onderdaan van Koning Jezus te worden. Daardoor zijn we allemaal, kerkleiders én ondernemers, vertegenwoordigers van het koninkrijk van God geworden. Elk met een unieke rol en op een specifieke plek.

Ambassadeurs

Jezus zegt het zo: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u (Lukas 17:20). De kern zit in ons hart, niet in de context, de gebouwen of onze visitekaartjes. We zijn allemaal als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt – al wat hij onderneemt, gelukt (Psalm 1:3). Iedereen mag ondernemen namens de Koning als gezanten van Christus met een burgerschap in de hemel.

We zijn ambassadeurs in een vreemd land. Kerkleiders én ondernemers kunnen daarom leren van een brief die Jeremia schreef aan de ballingen in Babel. Leiders, ambachtslieden, priesters en profeten krijgen daarin dezelfde concrete opdrachten: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (Jeremia 29:5-7).

Toegepast

  • Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Het is een dringende oproep om verantwoordelijkheid te nemen voor de plek die God jou gegeven heeft. Ga avonturen aan, bewoon je grondgebied en bewerk de tuin die je is toevertrouwd.
  • Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Verbind je met elkaar en vorm families. Wat groeit in mijn tuin heeft iemand anders nodig en vice versa. Stop met alles alleen uit te vinden of op eigen kracht te bouwen. We moeten elkaar dienen én in aantal toenemen, het is één koninkrijk.
  • Bid voor de stad en zet je in voor haar bloei. De bloei van de stad is ook jullie bloei. We hebben samen
    verantwoordelijkheid gekregen voor het dorp of de stad waar we wonen. Ondernemers én kerkleiders gaan met elkaar op de knieën voor de omgeving waar ze werkzaam zijn. Er moet een leger opstaan.

Wat zou er gebeuren als de wijsheid en het inzicht van geestelijke ondernemers meer ruimte zou krijgen in de kerk? Meer lef, meer visie en meer ontwikkeling van mensen? En wat zou de impact zijn van kerkleiders die door gebed en geestelijk inzicht ondernemers mogen inspireren? Meer koninkrijk op de werkvloer? Het is ons verlangen als Royal Mission om hierbij te ondersteunen en te faciliteren, zodat we in elk dorp en in elke stad hemelse bloei tot stand zien komen door mensen zoals jij en ik. Voor de Koning!

Artikel van Martin Koornstra, directeur van Royal Mission en daarnaast spreker en schrijver.

Kom naar onze leiderschapsconferentie